Dit face-shield is ook een hulpmiddel dat de kans op besmetting helpt te reduceren doordat het een fysieke barrière vormt in het traject waarin druppels, die mogelijk het virus COVID-19 bevatten, zich richting het gezicht van de drager van het face-shield bewegen. Het face-shield vangt de druppels op zodat die niet op het gezicht van de drager terechtkomen.

 

Dit product beschermt niet tegen inademing van pathogenen. Draag daarvoor een FFP-2
masker. Dat kan gedragen worden in combinatie met dit face-shield.

 

Dit product beschermt u ertegen dat spetters die mogelijk COVID-19 bevatten in uw
gezicht terechtkomen. Het face-shield zelf kan echter wel besmet raken met virale deeltjes.
Voorkom dat u het virus zelf per ongeluk zelf op het face-shield brengt en voorkom dat uzelf
besmet raakt door contact met het scherm door de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.